Ankara İl Koordinatörlüğü

IPARD II PROGRAMI İLK 6 ÇAĞRI DÖNEMİNE AİT SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN DUYURU


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun IPARD II Programı İlk 6. Çağrı dönemine ilişkin duyurusuna http://tkdk.gov.tr/Duyuru/ipard-ii-programi-ilk-6-cagri-donemine-ait-sozlesmelere-iliskin-duyuru-6891  adresinden ulaşılabilir.
Cimer