Ankara İl Koordinatörlüğü

Tarım-Çevre İklim ve Organik Tarım Tedbiri Başvuru Kabullerine Başlandı..


  Ankara İl Koordinatörlüğü 42 il Koordinatörlüğünden farklı, pilot uygulama  ile Beypazarı ilçemize özgü 4. Çağrı ilanına çıkılan Tarım-Çevre İklim ve Organik Tarım Tedbiri’nin başvurularını 02 .Ocak 2019 itibari ile almaya başladı.

  Ankara İl Koordinatörlüğü, ilçesinde tek ofisi bulunan il koordinatörlüğüdür. Uzmanlarımız çiftçilerle daha yakın diyalog kurup, potansiyel başvuru sahiplerine destekleyici bilgiler sunarak planlanan tüm faaliyetlerin zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesini hedeflemiş ve çağrı boyunca mesai saatlerini ilçe merkezindeki ofisimizde gerçekleştirerek çiftçiye direk ulaşma hedeflenmiştir. Merkeze uzaklık kış koşulları göz önünde bulundurulduğunda büyük bir özveri ile çalışmış ve bunun karşılığını ilk gün yoğun ilgi ile almaya başlamışlardır.

   Tarım-Çevre İklim ve Organik Tarım Tedbiri’nin amacı ;

Türkiye’yi ileride Üye Ülkeler için duyurulan tarım-çevre, iklim ve organik tarım tedbirlerine hazırlamak, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunmak ve sadece zorunlu standartlarla sınırlı kalmayarak çevrenin, peyzajın, doğal kaynakların, toprağın ve genetik çeşitliliğin korunması ve iyileştirilmesi ile uyumlu tarımsal üretim yöntemlerinin uygulanmasıyla çevreye verilen zararların azaltılmasını sağlamaktır.

   Bu bağlamda; yüksek toprak kalitesi, yüksek içerikte toprak organik madde, uygun toprak yapısı, erozyona karşı daha fazla direnç, yüksek oranda toprak biyoçeşitliliği vb.’dir. İyi özelliklere ve verimliliğe sahip toprak tarımsal üretim için en büyük kaynaktır. Bitki gelişimi için gerekli olan elementler beslenme döngüsü süreçleri yoluyla yeterli ve dengeli bir şekilde sağlanır. Bu süreçler tüm diğer ekosistem faaliyetlerine temel oluşturur.

    Tüm bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda geleceğimize, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakabileceğimiz en büyük miras yaşanılır ve sürdürülebilir bir çevredir. Bunun oluşmasına katkıda bulunmaya öncülük yapmak en büyük mutluluğumuzdur. Çevre dostu bu uygulamamızda bizlere destek olan en başta yöre halkına, çiftçilerimize, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ve koordinatörlüğümüzün değerli personeline teşekkür ederiz.