Ankara İl Koordinatörlüğü

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINDA KAPASİTE MUAFİYET BELGE BAŞVURULARI


5. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında, yatırımlarında kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak amacıyla şebekeye bağlı (on-grid) yenilenebilir enerji sistemlerine yer verecek olan başvuru sahiplerinin kapasite muafiyet belgesi başvuruları 25.03.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

https://www.tkdk.gov.tr/Duyuru/yenilenebilir-enerji-yatirimlarinda-kapasite-muafiyet-belge-basvurulari-5649