Ankara İl Koordinatörlüğü

302 Sektöründe Mesleki Sertifika Hakkında


     Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ankara İl Koordinatörlüğü'nün IPARD II 6. Çağrı İlanı kapsamında proje başvurusu yapılacak sektörler arasında yer alan 302 "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" sektöründe mesleki yeterlilik özem arz etmektedir. Sıralama kriterleri içinde yer alan, "Başvuru sahibinin, ekonomik faaliyet alanında mesleki sertifikası, diploması veya 3 yıl deneyim" keriterini sağlayan başvuru sahiplerinin projelerinin sıralama kriteri puanına, 15 puan eklenecektir.

     Mesleki sertifika almak isteyen potansiyel başvuru sahiplerimiz için kısa sürede kurs açılması maksadıyla, anılan sektörde, mesleki yeterlilik için sertifika kurslarına başvurmak isteyen potansiyel başvuru sahiplerimizin, Ankara İl Koordinatörlüğü'ne kimlik ve iletişim bilgilerini bildirmeleri durumunda, her mesleki alan için Halk Eğitimi Müdürlüğünce kurs açılması için yeterli sayı dolduğunda listede bulunan potansiyel başvuru sahiplerimiz Ankara İl Koordinatörlüğü tarafından bilgilendirilerek Çankaya Halk Eğitimi Müdürlüğü'ne yönlendirilecek, yeterli sayıda başvuru olduğunda kurs açılacaktır.

     Bu kapsamda, mesleki sertifika için kurs talep eden potansiyel başvuru sahiplerimizin kurs taleplerini Ankara İl Koordinatörlüğü'ne en yakın zamanda bildirmeleri hususu ilgililere saygı ile duyurulur.
    
Cimer