Ankara İl Koordinatörlüğü

IPARD-II Programı 6.Çağrı IPARD Sıralama Kriterleri Bilgilendirme Dokümanı yayımlanmıştır.


IPARD-II Programı 6. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında 302- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri için 6.Çağrı IPARD Sıralama Kriterleri Bilgilendirme Dokümanı, Bilgilendirme Notları altında yayımlanmıştır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

https://www.tkdk.gov.tr/Duyuru/ipard-ii-programi-6-basvuru-cagri-donemi-kapsaminda-302-ciftlik-faaliyetlerinin-cesitlendirilmesi-ve-is-gelistirme-tedbiri-icin-6-cagri-ipard-siralama-5681