Ankara İl Koordinatörlüğü

IPARD II YARARLANICILARINA YAPILACAK AVANS ÖDEMESİ HAKKINDA DUYURU


Kurumumuz ile IPARD II Programı kapsamında Sözleşme imzalamış ve önümüzdeki dönemde Sözleşme imzalayacak olan faydalanıcılara talep etmeleri halindedetayları aşağıdaki linkte yer alan ve  belirtilen şartlarla ve şekilde avans ödemesi yapılabilecektir.

https://www.tkdk.gov.tr/Duyuru/ipard-ii-yararlanicilarina-yapilacak-avans-odemesi-hakkinda-duyuru-6862