Ankara İl Koordinatörlüğü

IPARD II 10. Başvuru Çağrı İlanı Ankara Ticaret Borsası`nda Tanıtıldı


      Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara İl Koordinatörü Sn.Emre Yeniay, toplantıda IPARD II 10. Çağrı İlanının kapsam ve detaylarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

     İl Koordinatörümüz yaptığı sunumda 101 ve 103 sektör kodlu desteklerden bahsederek, bu desteklerden kimlerin ne şartlarda yararlanabileceğini anlattı. 

   10. Çağrı dönemi, “Tarımsal işletmelerin bina, makine ve teçhizatlarına yönelik yatırımlar” ve “Tarım ve Balıkçılık ürünlerinin işlenmesi, pazarlanması ile ilgili bina, makine ve teçhizatına yönelik yatırımlar” ı kapsadığını ve başvuruların en geç 23.03.2021 tarihine kadar yapılması gerektiğini belirtti.